YLEISÖTILAISUUDEN

PELASTUSSUUNNITELMA

1.1 Tilaisuuden nimi

FIS- Huhmar Hiihdot

1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)

Ylivieskan Kuula

1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite)

Huhmari, Ylivieska Huhmarintie 165

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

2.3 ja 3.3.2024 klo 9-16

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Urheilutapahtuma

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)

Avoin tilaisuus kaikille, kilpailijoita 2.3 n. 150 ja yleisöä n.100 sekä 3.3 kilpailijoita n.200 ja yleisöä n.100 = n. 300 henkilöä , ei alkoholintarjoilua

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo

Ulkoilmatapahtuma

Alueella on alkusammuttimia kisamajalla ja kisakansliassa, tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112

2.2 Sairaskohtaus

Ensiapuryhmä

Ensiapu on lähtö- ja maalialueella. Tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112

2.3 Tapaturma

Ensiapuryhmä

Ensiapu, ambulanssi, tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112

2.4 Liikenne

Kulkureitit avoinna

Ei erillistä liikenteenohjausta, paikoituksen ohjaajat ovat paikalla.

2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

Telttoja

Kovalla tuulella teltat puretaan.

2.6 Mahdolliset tehosteet

ei ole

2.8

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDENAIKANA

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)

Hannu Mattila

kilpailun johtaja

0503451928

3.2 Turvallisuudesta vastaava

Hannu Mattila

0503451928

3.3 Rakenteista vastaava

Jouni Harju

+358445663960

3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö

Jouni Harju

+358445663960

3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava

Hannu Mattila

0503451928

3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Jouko Mattila

0505182840

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)

Ulkoilmatapahtuma Huhmarissa, jauhesammuttimet grillien luona, kisakansliassa ja kuuluttamossa.

4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu­paikka

Ensiapuvälineet ovat lähtö- ja maalialueella. Sunnuntaina 3.3 on moottorikelkka ja ensiapu laskettelurinteessä ns. ässälaskussa.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikka

Huhmarin parkkialue

4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)

Ulkoilmatapahtuma Huhmarissa. Poistuminen mahdollista Huhmarintietä ja Huhmarlammen metsätietä.

Liittenä aluekartta.

4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)

Äänentoistolaitteet, huutamalla ja ohjaamalla mikäli ei ole sähköä. Radiopuhelimet, kännykät.

4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen)

Pelastustiet pidetään avoinna.

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta)

Paikalla ensiapuryhmä, joilla on EA koulutus

5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta)

Järjestyksenvalvojalla on alkusammutuskoulutus

5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Suunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt käydään ennakkoon läpi


Ylivieskan Kuula Ry

Kauppakuja 5

84100 YLIVIESKA

sanna.jokela@ylivieskankuula.fi

0442354684

Y-tunnus: 0190563-7